کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

سالن چاپ لوح فشرده

سالن چاپ لوح فشرده

فناوری اطلاعات (IT  )

فناوری اطلاعات (IT )

تجهیزات تست محصولات

تجهیزات تست محصولات

سالن بسته بندی

سالن بسته بندی

تولید درب بطری

تولید درب بطری

خط تزریق قطعات پلاستیک -2

خط تزریق قطعات پلاستیک -2

خط تزریق قطعات پلاستیک -1

خط تزریق قطعات پلاستیک -1

ازمایشگاه

ازمایشگاه

سالن تولید لوح فشرده

سالن تولید لوح فشرده

کافی شاپ

کافی شاپ

لابی و ساختمان اداری

لابی و ساختمان اداری

ورودی شرکت

ورودی شرکت